Exempel på uppdrag:

  • Projektledare vid digitalisering av ärendehantering i läkemedelsbolag
  • Programledare samt kvalitetsansvarig i förändringsprogram inom IT & e-utveckling i kommun
  • Utredare i initiativ till utveckling av styrmodell för IT & e-relaterad verksamhetsutveckling
  • Kvalitetsansvarig vid införande av IT Service Management-processer och stödsystem i läkemedelsbolag
  • Affärsområdeschef i konsultbolag
  • Leverantörs-auditör för läkemedelsbolag